torsdag den 3. juli 2008

* nr. 39

Lars Worm:
Pind, 15 cm.
* nr. 39
2007

Med udgivelsen "Pind, 15 cm. 1/150" ønsker Lars Worm at stille især to spørgsmål: hvad kan natur reduceres til? Og: hvad kan accepteres som et kunstværk? Dette nr. af * må i det hele taget kunne vække en del undren hos modtageren. Formen er langt fra en almindelig udgivelse, og det litterære er minimeret til få faktuelle oplysninger. I stedet får man stukket et objekt i hånden, som man kan studere nærmere.

* * *

Ingen kommentarer:

Send en kommentar