fredag den 6. december 2019

Disparition (försvinna)


Lasse Krog Møller
Disparition (försvinna)
144 s. ill. s/h.
2019

260,00

DANSEINSTITUT, Molkerei, Tabacchi, Egense Kro & Motel er bare nogle af de forsvindende, udviskede og forvitrede facadetekster, der gengives i Lasse Krog Møllers Disparition (försvinna) – fotografisk registreret i Berlin, Dublin, Lissabon, Rom, men også nærere lokaliteter som Amager, Aalborg og Aarhus.

Tekstreminiscenserne fra de forskellige byer fortæller om udviklingen i verden og dens bybilleder, hvor alting altid er temporært og under forandring. De vidner også om gentrificeringen fx i Roms indre by. Den moderne kapitalismes verdensomspændende foretagenders flagship stores har overtaget butikslokaler, der førhen tilbød almindelige livsfornødenheder i stedet for Prada og Gucci. Men enkelte steder står de tidligere butikkers facader tilbage som spor af en forgangen hverdag.

Med det rette blik eller rette lysindfald træder disse tekstbilleder frem som pludseligt opståede skygger mod baggrunden. Teksterne giver den forbipasserende uindfrielige løfter om charcuteri, blomster, brød, kolonialvarer, tobak etc. Som svage aftegninger over døre og vinduer på facader, hvor der i en nær eller fjernere fortid lå en butik og bød kunder velkommen.

Bogens nøgterne sort-hvide billeder peger i kraft af mængden på de ‘døde’ halvopløste teksters udbredthed i byrummene – og den nogenlunde ensartede fremtoning, der karakteriserer dem uanset geografisk placering. Samtidig kan det entropiske forfald måske sammenlignes med de tekster, der er efterladt os af nu forsvundne kulturer; Romerrigets inskriptioner, der stadigt findes rundt omkring i Roms bybillede, eller de nordiske runesten og helleristninger.

* * *
Udgivelsen er støttet af Statens Kunstfond
* * *

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar