søndag den 20. august 2023

MARE – Monolog med afbrydelser


Gitte Broeng & Lasse Krog Møller:
MARE – Monolog med afbrydelser
32 sider, ill.
2023

65,00

Alle taler og taler om havets tilstand. I MARE – Monolog med afbrydelser taler havet selv … eller forsøger ihærdigt på det, men bliver afbrudt undervejs af bl.a. fiskene, vinden, liglagnet og mikroplasten, der også har noget, de vil sige.

Bogen udgives i forbindelse med udstillingen MARE – Monolog med afbrydelser. Den vises i en montre på et plankeværk ved Gjerrild Nordstrand, hvor udstillingsstedet Ingerb holder til. Forbipasserende kan derfor i sensommeren møde fiktionens talende hav – kort før de når ned til selve havet.lørdag den 11. marts 2023

Things Change Anyway

MC Coble & Louise Wolthers:
Things Change Anyway
192 s. ill.
2023

300,00

Things Change Anyway er en kunstnerbog skabt i et samarbejde mellem den nonbinære, trans* billedkunstner MC Coble og kunst-og fotohistorikeren Louise Wolthers om forskellige former for metamorfoser i livet, kroppen, relationer og naturen. Bogens grundstamme er fotografier fra parrets personlige billedarkiv, som suppleres af fem essays af Wolthers og tolv collagetegninger af Coble.

Things Change Anyway manifesterer frem for alt, hvordan fotografering, udveksling af blikke og at se på billeder er konstanter såvel i parrets professionelle som i deres private liv og relationer. De udvalgte men ucensurerede fotografier, som strækker sig over et årti, præsenteres i en legende, ikke-kronologisk og ikke-lineær redigering og udnytter til fulde snapshottets rå autenticitet.

Én serie fotografier dokumenterer Coble’s igangværende kønstransition, der inkluderer kirurgi, belastende møder med det svenske sundhedssystem og forskellige former for mental heling og pleje, et andet spor handler om Wolthers’ udfordringer med overgangsalder og aldring; andre billedtemaer er landskaber og samhørighed med naturen, og atter andre motiver består af stillebener og snapshots fra hverdagens rum og rutiner – i al dens sårbarhed, ufuldkommenhed og forgængelighed. Disse billedspor er vævet sammen og danner en dynamisk mosaik på tværs af tid og rum, der afspejler hvordan forandring, queer samliv og ikke-menneskelige slægtskaber kan se ud.

Billedflowet brydes af fem essays af Wolthers med titlerne Re-enacting Representation; Connected by Blood, Related by other Substances; Mirroring Bodies; Queering Landscapes, Changed by Nature og Pictures Never Taken. Teksterne sætter de enkelte billeder ind i en bredere fotohistorisk og queer/trans*-teoretisk kontekst, og åbner dermed for nye, tværfaglige perspektiver på fotografi fra aktuel forskning om visualitet, køn og seksualitet. Det andet nedslag i billedstrømmen er Cobles detaljerede collagetegninger. Ligesom det overordnede fotografiske layout er tegningerne baseret på montagen og netværket som metode, for eksempel ved at forene encyklopædiske detaljer om dyr og natur med citater fra støttegrupper på sociale medier og approprieringer fra populærkulturen. Resultatet er en visuel dagbog i collagestil, og tegningerne syntetiserer forskellige tidsligheder og oplevelser – af livet efter en stressrelateret depression og under corona, om at blive sat i stå af systemet og om måder at omstille sig og opnå agens på.

Things Change Anyway er en co-publikation mellem forlaget *[asterisk] i Danmark og det svenske Breadfield Press. Grafisk design af Coble og Wolthers i samarbejde med Tina Enghoff.
Bogen er trykt af Narayana Press og støttet af Ny Carlsbergfondet.

Udgivelsen af Things Change Anyway markeres med receptioner følgende steder:
Fredag d. 17. marts kl. 16-18 Galleri Image (Vestergade 29) Aarhus
Torsdag d. 23. marts kl. 19-22 Frigga (Pölgatan 5) Göteborg
Torsdag d. 30. marts kl. 17-19 Fotografisk Center (Staldgade 16) København
Lørdag d. 1. april kl. 14-16 Galleri Format (Claesgatan 14) Malmö


mandag den 6. marts 2023

Jeg efterlader alt


Simon Grimm:
Jeg efterlader alt
48 s. Ill.
2023

125,00

Jeg efterlader alt er en bog der handler om maleri.
Med sin egen kunstpraksis som omdrejningspunkt forsøger Simon Grimm i bogens tekster at indkredse nogle af de forudsætninger, valg og handlinger der har betydning, når en maler vil begå et maleri. Teksten tager udgangspunkt i en serie af Grimms egne malerier, hvor billedets bærende udtryk er et hul midt i lærredet.

Under overskrifter som »Synsbedrag«, »Dobbeltsyn« og »Det ufuldendte billede« forsøger bogen at nærme sig hvad det er, der sker når vi ser et maleri. Problematikker omkring maleriets flade, dets kanter og dets hjørner beskrives. Teksten rører ved magt og ejerskab over et maleri, ved hvad et beskuelsespunkt er, hvad hullet kan og hvorfor »forestillinger om maleriet« er afgørende for dets udfald. Og selvfølgelig, ikke mindst, skriver Grimm om farverne: bl.a. om komplekse farver; om grå, hvid og »tilnærmelsesvis sort«.

Bogens tekst er en kunstnertekst, der både rummer faglige overvejelser om billeddannelse, men også almene betragtninger om maleriets natur og kunstens væren. Bogen handler om malerens vedvarende forsøg på at blive klogere på det, der gør et billede.

Udgivelsen er støttet af Statens Kunstfond

* * *

Bogen udkommer d. 10. marts 2013
Udgivelsen markeres ved en reception og udstilling i Udstillingsstedet Classeværelset
Classensgade 7D, 2100 København Ø
Kl. 16-20


søndag den 11. december 2022

De sidste år, 2021

 

Poul Pedersen
De sidste år 
nr. 6 
Sidste år: 2021

24 s. ill.
2022
50,00

Tilegnet Kirsten og Ditte

De sidste år nr. 6 indeholder bidrag fra Flemming Harrits, Kirsten Folke Harrits, Helge Kraup og Benjamin Koppel. Dette nummer indeholder tillige Nr. 6bis omkring udstillingen »Tre alfabeter og et i brug« som PP kuraterer i 2021, hvorefter PP - endegyldigt - erklærer, at han træder ud af kunstens rækker. 

* * *Tidsskriftet DE SIDSTE ÅR udkommer en gang årligt.
Der kan tegnes abonnement for 50,00 pr. nummer
ved henvendelse til forlaget *[asterisk]


mandag den 17. oktober 2022

* nr. 72, Blå kort -arkiv over forsvundne museumsgenstande (et uddrag)

 


* nr. 72
Myne Søe-Pedersen: 
Blå kort
-arkiv over forsvundne museumsgenstande (et uddrag)

Leporello
2022

Løssalg: 50,00

* nr. 72 tager et kig ned i en række hængemapper, der rummer en stor mængde af de kort, der i museumsfaglige termer betegnes som “blå kort”. Det er fortrykte kort i liggende A4-format, og de bruges – eller måske er det mere korrekt at sige: De blev brugt af museerne til registrering af indkomne genstande og effekter, der skulle indplaceres i et museums samling. Kortene indeholder rubrikker til beskrivelser af genstandenes oprindelse, funktion og materialitet samt felter til indføring af genstandene i museernes fælles klassifikation og systematik, der følger Saglig registrant for kulturhistoriske Museer – også kaldet “Den grønne registrant”.
Denne samling af blå kort stammer fra Det Psykiatriske Museum i Nykøbing Sjælland, hvis samling Myne Søe-Pedersen tidligere har arbejdet med, blandt andet i værkerne Means of Escape og Stage fra 2020.
Og det særlige ved denne samling af blå kort er, at de genstande og effekter, som kortene indeholder oplysninger om, er forsvundne. Genstandene findes ikke mere. Det er med andre ord en registrant over en samling, der ikke længere eksisterer.

Myne Søe-Pedersen er netop nu aktuel med udstillingen Punktum – og andre begyndelser, der kan ses i Danske Grafikeres Hus indtil d. 23. okt. 2022.
mandag den 15. august 2022

* nr. 71, Hver bog sin læser -myopiske fragmenter* nr. 71, Hver bog sin læser -myopiske fragmenter
*red.: Lasse Krog Møller
24 s. + 1 løsblad
2022

Løssalg: 50,00


Hver bog sin læser -myopiske fragmenter består af en række fotografier, der gennem næroptagelser i bøger registerer små revner i papiret, æselører, kaffepletter, papirets gulnen, knækkede bogrygge; spor efter længst forsvundne læsere.
Fotografierne sammenstilles med S.R. Ranganathans 5 love for biblioteker, 1931, en række korte sentenser, de opstiller det ideale princip for bibliotekaren:

Bøger skal bruges.

Hver læser sin bog

Hver bog sin læser

Spar lånerens tid

Et bibliotek er en voksende organismeHver bog sin læser -myopiske fragmenter tager udgangspunkt i en bogsamling der var omdrejningspunktet i udstillingen Kelds bibliotek i Kunsthal 6100. En lidt slidt og tilsyneladende ikke særlig værdifuld bogsamling, der indholdsmæssigt spænder vidt, fra lokalhistoriske værker over populærvidenskabelige selvhjælpsbøger, kendisbiografier og kogebøger til klassiske romanværker. En bibliotekar ville, i bedste fald, kalde samlingen “aparte”. Hvad en antikvarboghandler ville kalde den, tør vi slet ikke tænke på.

Fotografierne bliver til næsten abstrakte billeder, der i mindre grad er optaget af denne sære bogsamlings indhold, end i de individuelle præg og den slitage, der gennem årene har sat sig på de enkelte bøger efter forskellige læseres håndtering og omgang med bibliotekets bøger.

torsdag den 11. august 2022

Paris en brugsanvisningC.Y. Frostholm:
Paris en brugsanvisning
96 s. ill. farver.
4. opl. 2022

150,00


Det er snart 10 år siden, at C.Y. Frostholms Paris en brugsanvisning udkom som en del af rejsebogserien The Piccadilly Expedition Company. Serien var en forlængelse og udvidelse af Peter Ole Pedersen og Kristian Handbergs kongeniale udstillingsrække og tidsskriftserie The Piccadilly Exhibition Company. 

Vi er både glade (og også lidt forbavsede) over at udgive en bog i 4. oplag. I 4. oplag har bogen fået et nyt omslag; indholdet er det samme brillante og kan nu glæde endnu flere læsere.