søndag den 20. december 2020

Meanwhile in Busan or -a journey at the desk

 

Lasse Krog Møller:
Meanwhile in Busan
or -a journey at the desk

한편 부산에서

혹은 -책상 위에서의 여행

Eng. / Kor. 
32 s. ill.
2020

65,00

Busan Biennale 
Words at an Exhibition - an exhibition in ten chapters and five poems
5. sep. - 8. nov. 2020.
MOCA Busan, South Korea  

Bogen Meanwhile in Busan or -a journey at the desk er udgivet i forlængelse af værket Meanwhile in Busan - a journey at the desk til Busan Biennalen Words at an Exhibition - an exhibition in ten chapters and five poems i Sydkorea. Bogen skildrer et forsøg på at udføre et stedsspecifikt feltarbejde i byen Busan, som pga. den verdensomspændende nedlukning i foråret 2020, måtte udføres ved et skrivebord på den anden siden af jorden. I Busan påtog seks mennesker sig den opgave at være kunstnerens øjne og hænder, og tog på ekspedition i deres egen by. Med instruktioner om at "se på din egen by, som om du aldrig havde besøgt den før" hjembragte de seks ekspeditionsdeltagere fundne genstande, fotos, beskrivelser og håndtegnede kort fra forskellige kvarterer i deres egen by Busan.

* * *mandag den 12. oktober 2020

* Nr. 70, Somnium

 


* Nr. 70, Somnium

*red.: Bonnesen, Anders; Broeng, Gitte og Møller, Lasse Krog

5 Kartotekskort

2020

Løssalg: 50,00* blev i foråret inviteret til at bidrage til udstillingen Drømmebøger: “Lav en drømmebog, det kan selvfølgelig være mange ting, fx et værk I altid har drømt om at udgive, men som er umulig at lave”. 

– Hvordan give en bog fysisk form, som man drømmer om at lave, uden at drømmen dermed forsvinder? Hvis det virkelig lod sig gøre at lave den bog, man alene kan forestille sig eksistensen af, ville bogen ikke for alvor være en drømmebog. Somnium findes derimod kun i forestillingen. Titlen refererer til den latinske betegnelse for “drøm”, som i Dansk-Latinsk Ordbog bl.a. har flg. forklaring: 


somnium -ii, n. 

fig. (kom.) tom indbildning, fantasteri o.l., især om udråb = indbildning! snak! o.l.; (Ter.) tu nil nisi sapientia (en vismand) es, ille s. (en fantast). 


En bog kan beskrives gennem en katalogpost, så man levende ser den for sig og får en forestilling om indholdet, bogens omfang, trykketeknik og udstyr. Bibliotekarer og antikvarboghandlere skriver katalogposter over bøger, de indlemmer i deres beholdning. Således kan den bog, som et forlag eller en forfatter er henvist til kun at drømme om, via en blot nogenlunde præcis katalogpost præsenteres for mulige og umulige læsere.  
torsdag den 8. oktober 2020

De sidste år, 2019

 


Poul Pedersen
De sidste år
Sidste år: 2019

24 s. ill.
2020
50,00


“Jeg var faktisk holdt op med at arbejde som kunstner - men da jeg så opdagede, at det var kulturelle mål, man gik efter, fandt jeg det meget upassende - ja, næsten forbryderisk - at stille mig udenfor. Derfor fortsætter jeg min kunstneriske virksomhed - og derfor udgivelsen af dette tidsskrift, som vil udkomme en gang om året i mine sidste leveår.”
PP Paris

* * *


Tidsskriftet DE SIDSTE ÅR udkommer en gang årligt.
Der kan tegnes abonnement for 50,00 pr. nummer
ved henvendelse til forlaget *[asterisk]onsdag den 11. december 2019

De sidste år, 2018

 


Poul Pedersen
De sidste år
Sidste år: 2018

24 s. ill.
2019
50,00


“Jeg var faktisk holdt op med at arbejde som kunstner - men da jeg så opdagede, at det var kulturelle mål, man gik efter, fandt jeg det meget upassende - ja, næsten forbryderisk - at stille mig udenfor. Derfor fortsætter jeg min kunstneriske virksomhed - og derfor udgivelsen af dette tidsskrift, som vil udkomme en gang om året i mine sidste leveår.”
PP Paris

* * *


Tidsskriftet DE SIDSTE ÅR udkommer en gang årligt.
Der kan tegnes abonnement for 50,00 pr. nummer
ved henvendelse til forlaget *[asterisk]


fredag den 6. december 2019

Disparition (försvinna)


Lasse Krog Møller
Disparition (försvinna)
144 s. ill. s/h.
2019

260,00

DANSEINSTITUT, Molkerei, Tabacchi, Egense Kro & Motel er bare nogle af de forsvindende, udviskede og forvitrede facadetekster, der gengives i Lasse Krog Møllers Disparition (försvinna) – fotografisk registreret i Berlin, Dublin, Lissabon, Rom, men også nærere lokaliteter som Amager, Aalborg og Aarhus.

Tekstreminiscenserne fra de forskellige byer fortæller om udviklingen i verden og dens bybilleder, hvor alting altid er temporært og under forandring. De vidner også om gentrificeringen fx i Roms indre by. Den moderne kapitalismes verdensomspændende foretagenders flagship stores har overtaget butikslokaler, der førhen tilbød almindelige livsfornødenheder i stedet for Prada og Gucci. Men enkelte steder står de tidligere butikkers facader tilbage som spor af en forgangen hverdag.

Med det rette blik eller rette lysindfald træder disse tekstbilleder frem som pludseligt opståede skygger mod baggrunden. Teksterne giver den forbipasserende uindfrielige løfter om charcuteri, blomster, brød, kolonialvarer, tobak etc. Som svage aftegninger over døre og vinduer på facader, hvor der i en nær eller fjernere fortid lå en butik og bød kunder velkommen.

Bogens nøgterne sort-hvide billeder peger i kraft af mængden på de ‘døde’ halvopløste teksters udbredthed i byrummene – og den nogenlunde ensartede fremtoning, der karakteriserer dem uanset geografisk placering. Samtidig kan det entropiske forfald måske sammenlignes med de tekster, der er efterladt os af nu forsvundne kulturer; Romerrigets inskriptioner, der stadigt findes rundt omkring i Roms bybillede, eller de nordiske runesten og helleristninger.

* * *
Udgivelsen er støttet af Statens Kunstfond
* * *

tirsdag den 4. juni 2019

Ordsprog


Anders Bonnesen, red.:
Ordsprog
592 s. 

299,95forlaget *[asterisk] har i en årrække udgivet en mængde yderst smalle kunstpublikationer, med den bevågenhed og økonomi, der deraf følger. Naturligvis må et forlag mene, at alle udgivelser er uundværlige for den brede offentlighed. Men vi må erkende, at vi endnu ikke har slået bredt igennem. Kunst og kunstnerbøger er og bliver en dårlig forretning; Kunstner skaber armod, og penge skaber mod, som det gamle ordsprog lyder.

Med udgivelsen af Ordsprog lancerer *[asterisk] den første bog i en serie opslagsværker der har en åbenlys praktisk anvendelighed. Boglig lærdom er bedre end bondefornuft. Med sine 14.965 ordsprog indeholder denne bog langt flere ordsprog, end noget tidligere opslagsværk over ordsprog herhjemme og kan dermed karakteriseres som lidt af en sensation, Hvad nyttede det, at en kunne skide, hvis en ikke vandt alverdens visdom?

Anders Bonnesen har været redaktør på Ordsprog. Bonnesen har efter eget udsagn arbejdet med sprog i mere end tyve år, og selvom Kunstfuld øvelse gør daglig mester, kan det naturligvis bekymre, at han hidtil primært har gjort dette som et led i en billedkunstnerisk praksis, og at valget af Bonnesen som redaktør derfor muligvis kunne være taget ud fra forlagets tidligere succeskriterier. Bukser er ikke så lette at skifte som gammel sædvane. Der har til opgaven som redaktør været et meget begrænset ansøgerfelt, som måske netop skyldes at forlaget hidtil har været så godt som ukendt uden for de billedkunstneriske cirkler - Den, der lever godt, lever stille. 
Forlaget må nok erkende, at en kursændring, ikke sker fra den ene dag til den anden, En dag blev ikke bygget på en stad. Forlaget råder, på grund af sin begrænsede størrelse, endnu ikke over fagredaktører, der kan vurdere den videnskabelige redelighed af det arbejde, der her præsenteres - Den ukyndige mand tror, at han ingenting ved, den kloge tror, at han ved alt. Vi dog ser ingen grund til at betvivle arbejdets kvalitet, men naturligvis, især økonomiske, grunde til at fare med lempe, hvilket er årsagen til, at dette opslagsværk i første omgang udgives i blot 300 eksemplarer, Lidet med avind er bedre end meget velment.

Vi overlader det hermed til offentligheden at fælde den endelige dom over værkets anvendelighed, Den behøver ikke lede efter sandhed, der altid siger ord.

* * *