tirsdag den 4. juni 2019

Ordsprog


Anders Bonnesen, red.:
Ordsprog
592 s. 

299,95



forlaget *[asterisk] har i en årrække udgivet en mængde yderst smalle kunstpublikationer, med den bevågenhed og økonomi, der deraf følger. Naturligvis må et forlag mene, at alle udgivelser er uundværlige for den brede offentlighed. Men vi må erkende, at vi endnu ikke har slået bredt igennem. Kunst og kunstnerbøger er og bliver en dårlig forretning; Kunstner skaber armod, og penge skaber mod, som det gamle ordsprog lyder.

Med udgivelsen af Ordsprog lancerer *[asterisk] den første bog i en serie opslagsværker der har en åbenlys praktisk anvendelighed. Boglig lærdom er bedre end bondefornuft. Med sine 14.965 ordsprog indeholder denne bog langt flere ordsprog, end noget tidligere opslagsværk over ordsprog herhjemme og kan dermed karakteriseres som lidt af en sensation, Hvad nyttede det, at en kunne skide, hvis en ikke vandt alverdens visdom?

Anders Bonnesen har været redaktør på Ordsprog. Bonnesen har efter eget udsagn arbejdet med sprog i mere end tyve år, og selvom Kunstfuld øvelse gør daglig mester, kan det naturligvis bekymre, at han hidtil primært har gjort dette som et led i en billedkunstnerisk praksis, og at valget af Bonnesen som redaktør derfor muligvis kunne være taget ud fra forlagets tidligere succeskriterier. Bukser er ikke så lette at skifte som gammel sædvane. Der har til opgaven som redaktør været et meget begrænset ansøgerfelt, som måske netop skyldes at forlaget hidtil har været så godt som ukendt uden for de billedkunstneriske cirkler - Den, der lever godt, lever stille. 
Forlaget må nok erkende, at en kursændring, ikke sker fra den ene dag til den anden, En dag blev ikke bygget på en stad. Forlaget råder, på grund af sin begrænsede størrelse, endnu ikke over fagredaktører, der kan vurdere den videnskabelige redelighed af det arbejde, der her præsenteres - Den ukyndige mand tror, at han ingenting ved, den kloge tror, at han ved alt. Vi dog ser ingen grund til at betvivle arbejdets kvalitet, men naturligvis, især økonomiske, grunde til at fare med lempe, hvilket er årsagen til, at dette opslagsværk i første omgang udgives i blot 300 eksemplarer, Lidet med avind er bedre end meget velment.

Vi overlader det hermed til offentligheden at fælde den endelige dom over værkets anvendelighed, Den behøver ikke lede efter sandhed, der altid siger ord.

* * *





Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar