søndag den 16. september 2018

TerraGitte Broeng:
Terra
80 s. ill. s/h, 
2018

100,00

I 1952 gravede skoleeleven Edmund Lykke Randa en hule nær krydset mellem Paludan-Müllers Vej og Hasle Ringvej i Aarhus Nord. Op af jorden dukkede et lille terracottahoved. Det viste sig at stamme fra Ægypten c. 712-332 f.Kr. Hvordan endte hovedet mon der? Og hvad skete siden hen? Gitte Broengs tekstbaserede lydværk og bog Terra drejer sig om det gådefulde fund - en lettere uanselig og dog bemærkelsesværdig genstand i den ægyptologiske samling på Antikmuseet, Aarhus Universitet.

Terra indgår i udstillingen L, kunstnersammenslutningen Guirlandens 50-års jubilæumsudstilling, som Antikmuseet viser indtil 14. december 2018. Bogen er grafisk tilrettelagt i samarbejde med billedkunstner Lasse Krog Møller. Udover sort-hvide fotografier og tekster til lydværket rummer den også ”En amatørarkæologs gravedagbog”. Med inspiration i arkæologens metodiske og detaljerede dagbogsoptegnelser under udgravninger giver appendikset et indblik i processen bag tilblivelsen af Terra.   

Gitte Broeng er forfatter og arbejder i feltet mellem litteratur og billedkunst - ofte stedsspecifikt og med tidslige lag, der udvider erfaringen af nutidens rum til også at omfatte et før og et muligt efter. Hun modtog Bukdahls Bet - Den Smalle Litteraturpris 2018 for bogen Oliekrisen - Et hørespil. Desuden har hun bl.a. udgivet kortprosasamlingen Croquis (2014) og romanen Frøken Klokken (2015), der blev indstillet til Weekendavisens Litteraturpris, og som udsprang af en lille føljeton i kunsttidsskriftet Pist Protta. 

Terra er støttet af Aarhus Kommunes Kulturviklingspulje 
og Statens Kunstfond

* Et link til lydværket er vedlagt bag i bogen.

* * *
mandag den 11. december 2017

* nr. 69 a-h
* Nr. 69 a-h, POST
*red.: Gitte Broeng, Christian Yde Frostholm og Lasse Krog Møller
2017
Løssalg: 60,00

De første var af træ og blev ophængt i 1851, samme år som trykningen af det første danske frimærke. En påmalet tekst forklarede, hvad beholderne skulle anvendes til. Farven, udseendet og størrelsen varierede lokalt. Tømningen skete forfra, og derfor væltede brevene tit ud på jorden, så nogle tog skade, og andre blev glemt. Prototypen med bundtømning løste problemet, fordi indholdet tømtes direkte ned i sækken. Mange tror, at socialisten og postassistenten Louis Pio stod bag opfindelsen, men det var tilsyneladende den svenske opfinder og magister i filosofi, Martin Wiberg. Efter sigende var Pios udgave for indviklet til at kunne fungere i praksis.* Prototypen er blevet benyttet siden 1871 og kendes ved sin røde farve og karakteristiske bue foroven. Snart vil den nok bare findes på Enigma - Museum for Post, Tele og Kommunikation.

*) Se “Posthornet - Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening” nr. 6, 2012, s. 7De sidste år, 2016


Nyt tidsskrift:
Poul Pedersen
De sidste år
Sidste år: 2016

24 s. ill.
2017
50,00


“Jeg var faktisk holdt op med at arbejde som kunstner - men da jeg så opdagede, at det var kulturelle mål, man gik efter, fandt jeg det meget upassende - ja, næsten forbryderisk - at stille mig udenfor. Derfor fortsætter jeg min kunstneriske virksomhed - og derfor udgivelsen af dette tidsskrift, som vil udkomme en gang om året i mine sidste leveår.”
PP Paris

* * *


Tidsskriftet DE SIDSTE ÅR vil udkomme en gang årligt.
Der kan tegnes abonnement på DE SIDSTE ÅR for 50,00 pr. nummer
ved henvendelse til forlaget *[asterisk]onsdag den 18. oktober 2017

Oliekrisen

Gitte Broeng:
Oliekrisen Et hørespil

36 s. ill. s/h
2017

85,00

Oliekrisen udgives i forlængelse af Gitte Broengs stedsspecifikke udstilling FUGA på Spanien 19C i Aarhus. Hørespillet er både inspireret af fugaens kompositionsteknik og udstillingsstedets robuste murstensarkitektur, som vækker mindelser om 1970’erne og den første store oliekrise, der satte ind i efteråret 1973. Udløst af den 5. arabisk-israelske krig ændrede oliekrisen hverdagen med ét. Forholdet mellem mikro- og makroplan blev åbenlyst og den altdominerende energikilde, oliens begrænsning. Bydeformen i sparekampagnerne genlød overalt. Folk skulle skrue ned for varmen derhjemme og slukke lyset efter sig, bruge koldt vand, fuge sprækker til og isolere for at spare på olien. Bilfrie søndage og forbud mod butiksbelysning efter lukketid var nogle af de tiltag, som blev indført ved lov. I 1973 fødtes der 71.895 børn i Danmark. Gitte Broeng var et af dem, og i Oliekrisen undersøger hun en krisetid, hun ikke selv har nogen klar erindring om. Et vindue for forandring, som kun kortvarigt stod åbent. 

Gitte Broeng er forfatter og arbejder i krydsfeltet mellem litteratur og billedkunst. Hun har bl.a. udgivet romanen Frøken Klokken (2015), der blev indstillet til Weekendavisens Litteraturpris, og som udsprang af en lille føljeton i kunsttidsskriftet Pist Protta. Samarbejdede med billedkunstner Ursula Reuter Christiansen og grafisk designer Louise Hold Sidenius/Officin omkring bogværket Skarpretteren, der blev belønnet med Schadeprisen 2016. 

onsdag den 21. juni 2017

Paris en brugsanvisning


Christian Yde Frostholm: 
Paris en brugsanvisning
96 s. ill. farver. 
3. opl.
100,00

Paris en brugsanvisning udkom som bind 2 i serien The Piccadilly Expedition Company. Nomineret til både Montana-pris og Bukdahls Bet i 2014. Foreligger nu i 3. oplag.

onsdag den 31. maj 2017

inderst inde troede vi ikke på huseneMette Østgaard Henriksen & Iben West:
inderst inde troede vi ikke på husene

64 s. i farver
2017

150,00


inderst inde troede vi ikke på husene er et husenes memento mori.


Billedkunstner Iben West og forfatter Mette Østgaard Henriksen har besøgt forladte huse på Djursland og lavet poetisk katalog over deres forfald. Et katalog, der emmer af ufortalte historier og abrupt afbrudte situationer. En samling beboelses-situationer i opløsning, der med forfaldsæstetisk sørgmodighed afspejles i fotografi og tekst. 

onsdag den 4. januar 2017

Adgang på eget ansvar — Åndsbolle
Anders Bonnesen:
Adgang på eget ansvar - Åndsbolle

Uudvalgte værker 1996-2016 

464 s. i farver
2016

200,00


Bogen præsenterer en stor del af de værker, som billedkunstneren Anders Bonnesen har lavet gennem de sidste 20 år. Det er en omfangsrig bog i flot udstyr. 

Imidlertid kan der allerede før udgivelsen rejses en række indvendinger mod den:

1. Rækkefølgen af værkerne er alfabetisk i stedet for kronologisk, hvilket ikke gør det muligt at følge udviklingen i kunstnerens arbejde over tid.
2. Billederne er ikke særligt lækre. 
3. Bogen er i et alt for lille format og alt, alt for tyk. 
4. Bogen er ikke trykt på glittet papir.
5. Mange af værkerne fremstår som umodne skolearbejder. 
6. Der er ingen redigering eller fremhævelse af særligt vellykkede værker. 
7. Teksten, v. Magnus Thorø Clausen, er relativt nøgtern og alt for blufærdig.
8. Forsiden er kedelig.
9. Kunstneren er ikke særligt toneangivende, og denne bog vil næppe heller fremme hans internationale karriere.
10. Den er udgivet af et diminutivt forlag, som ellers kun udgiver mærkelige små bøger. 

Dog kan der også siges fine ting om bogen: 
1. Det er en både værk- og bogmæssigt meget overskueliggørende løsning at alfabetisere ikke blot værkerne, men også titelblad og kolofon m.m. 
2. Bogen er i et praktisk håndterligt format, komprimeret som en ordbog eller et leksikon. 
3. Det er modigt og ærligt af kunstneren at tage alle værker med i oeuvrefortegnelsen. 
4. Kunstnerens værk er slet ikke uinteressant, omend det måske nok tilhører en undergenre. 
5. Et eksemplar af denne bog fik digteren Asger Schnack til at føje kunstneren til listen over de 10 nulevende kunstnere, han beundrer mest, med bl.a. flg. ord: Anders Bonnesen er billedhugger, men han er billedhugger – eller billedskaber – af en meget sproglig art; hans resultater befinder sig et sted imellem objektet og sproget, ikke digt i traditionel forstand, ikke skulptur heller i traditionel forstand, men i en fornyende forstand, som ikke blot er forstand, men også forståelse og følelse. Vil du forstå verden (uden at blive belært!), er Anders Bonnesens værker et godt sted at begynde. 

Udgivelsen markeres øst for Storebælt med en reception på Galleri SPECTA, 
Peder Skrams Gade 13, 1054 København K
Lørdag d. 7. januar 13-16
Og vest for Storebælt på Charlotte Fogh Gallery Mejlgade 18 B, 8000 Aarhus C
Fredag d. 13. Januar fra 17-19. 


Presseklip: