onsdag den 4. januar 2017

Adgang på eget ansvar — Åndsbolle
Anders Bonnesen:
Adgang på eget ansvar - Åndsbolle

Uudvalgte værker 1996-2016 

464 s. i farver
2016

200,00


Bogen præsenterer en stor del af de værker, som billedkunstneren Anders Bonnesen har lavet gennem de sidste 20 år. Det er en omfangsrig bog i flot udstyr. 

Imidlertid kan der allerede før udgivelsen rejses en række indvendinger mod den:

1. Rækkefølgen af værkerne er alfabetisk i stedet for kronologisk, hvilket ikke gør det muligt at følge udviklingen i kunstnerens arbejde over tid.
2. Billederne er ikke særligt lækre. 
3. Bogen er i et alt for lille format og alt, alt for tyk. 
4. Bogen er ikke trykt på glittet papir.
5. Mange af værkerne fremstår som umodne skolearbejder. 
6. Der er ingen redigering eller fremhævelse af særligt vellykkede værker. 
7. Teksten, v. Magnus Thorø Clausen, er relativt nøgtern og alt for blufærdig.
8. Forsiden er kedelig.
9. Kunstneren er ikke særligt toneangivende, og denne bog vil næppe heller fremme hans internationale karriere.
10. Den er udgivet af et diminutivt forlag, som ellers kun udgiver mærkelige små bøger. 

Dog kan der også siges fine ting om bogen: 
1. Det er en både værk- og bogmæssigt meget overskueliggørende løsning at alfabetisere ikke blot værkerne, men også titelblad og kolofon m.m. 
2. Bogen er i et praktisk håndterligt format, komprimeret som en ordbog eller et leksikon. 
3. Det er modigt og ærligt af kunstneren at tage alle værker med i oeuvrefortegnelsen. 
4. Kunstnerens værk er slet ikke uinteressant, omend det måske nok tilhører en undergenre. 
5. Et eksemplar af denne bog fik digteren Asger Schnack til at føje kunstneren til listen over de 10 nulevende kunstnere, han beundrer mest, med bl.a. flg. ord: Anders Bonnesen er billedhugger, men han er billedhugger – eller billedskaber – af en meget sproglig art; hans resultater befinder sig et sted imellem objektet og sproget, ikke digt i traditionel forstand, ikke skulptur heller i traditionel forstand, men i en fornyende forstand, som ikke blot er forstand, men også forståelse og følelse. Vil du forstå verden (uden at blive belært!), er Anders Bonnesens værker et godt sted at begynde. 

Udgivelsen markeres øst for Storebælt med en reception på Galleri SPECTA, 
Peder Skrams Gade 13, 1054 København K
Lørdag d. 7. januar 13-16
Og vest for Storebælt på Charlotte Fogh Gallery Mejlgade 18 B, 8000 Aarhus C
Fredag d. 13. Januar fra 17-19. 


Presseklip: