torsdag den 8. oktober 2020

De sidste år, 2019

 


Poul Pedersen
De sidste år
Sidste år: 2019

24 s. ill.
2020
50,00


“Jeg var faktisk holdt op med at arbejde som kunstner - men da jeg så opdagede, at det var kulturelle mål, man gik efter, fandt jeg det meget upassende - ja, næsten forbryderisk - at stille mig udenfor. Derfor fortsætter jeg min kunstneriske virksomhed - og derfor udgivelsen af dette tidsskrift, som vil udkomme en gang om året i mine sidste leveår.”
PP Paris

* * *


Tidsskriftet DE SIDSTE ÅR udkommer en gang årligt.
Der kan tegnes abonnement for 50,00 pr. nummer
ved henvendelse til forlaget *[asterisk]